Myčky QQI jsou určeny k mytí skla a nádobí. Tato řada myček má dva mycí programy a jeden samočistící. Myčky s odpadovým čerpadlem mají ještě speciální program na automatické vypouštění. Díky snadno ovladatelnému LED displeji a jednoduchému ovládání se zkracuje doba potřebná na vyškolení personálu a snižuje možnost omylu na minimum. Konstrukce myček je celonerezová a jednoplášťová. Všechny modely mají lisovanou mycí vanu pro co nejsnazší čištění a lisované podpěry košů. Mytí je uskutečňováno vodou o teplotě 60 °C, která je přes filtry čerpána do vany. Oplachová voda z bojleru o teplotě 80 °C (QQI 37 a QQI 42 – 65 °C) je vytlačována tlakem přiváděné vody. Při mytí talířů je nutné předem odstranit hrubé nečistoty pomocí tlakové sprchy. Oschnutí talířů je zajištěno rozdílem teploty oplachové vody a okolního vzduchu, čímž dojde k odpaření vody z nádobí. Myčky jsou ovládány pomocí třímístného LED displeje a průběh mytí se zobrazuje na 5-diodové LED liště.

  • Celonerezové provedení
  • Filtr mycí vany
  • Dávkovače oplachového i mycího prostředku u všech modelů QQI
  • Dvoucestné čerpadlo
  • Intuitivní ovládání
  • Možnost nastavení kratšího/delšího cyklu mytí
  • Elektronické ovládání

Změkčovače prodlužují životnost připojených zařízení tím, že vodu zbavují nežádoucích minerálů. Dokáží upravit značné množství vody, a tím jsou vhodným doplňkem k myčkám, kávovarům nebo konvektomatům.

  • Regenerace změkčovačů se provádí pouze solí
  • Vybrané modely umožňují regeneraci za provozu
  • U vybraných změkčovačů se regenerace provádí automaticky