RM Šokery

Šokery zajišťují zvýšení skladovací doby pokrmů a zároveň i využívání nových technologických postupů. Pokrmy připravované v šokerech vydrží déle čerstvé a chutné.

Šokery Vám zaručují zvýšení hygienické a bakteriologické bezpečnosti. Při šokovém zamrazení vznikají mikrokrystaly, které nenarušují buněčnou strukturu pokrmu a zároveň pokrmy neztrácejí chuťové, nutriční ani vitamínové vlastnosti.

  • šokové zchlazovače a zmrazovače
  • multifunkční zařízení Infinity